FANDOM


Car to władca Rosji w epoce nowożytnej. Ostatni car, Mikołaj II Romanow został obalony przez Lenina i jego armię bolszewicką.

W Rosji tytulatura carska równoznaczna była tytulaturze królewskiej, natomiast wprowadzona przez Piotra I Wielkiego tytulatura imperatorska, równoznaczna była tytulaturze cesarskiej.

Pierwszym carem rosyjskim był wielki książę moskiewski Iwan IV Groźny, który przyjął ten tytuł w 1547 roku, jako wnuk księżniczki Zofii z dynastii Paleologów (rządzącej w Bizancjum w latach 1259-1453). Tytuł cara oznaczał nie tylko pretendowanie do kontynuacji tradycji Cesarstwa Bizantyjskiego i zwierzchnictwa nad światem prawosławnym (doktryna Moskwa – Trzeci Rzym), ale przede wszystkim dążenie do zjednoczenia wszystkich ziem ruskich. Od 1721 roku, decyzją cesarza Piotra I, tytuł imperatora zastąpił oficjalnie tytuł cara. Stary tytuł stał się jednak nieformalnym określaniem władców rosyjskich, używanym do dziś na określenie imperatorów. Co ciekawe, dyplomacja I Rzeczypospolitej nie uznawała obu rosyjskich tytułów monarszych, aż do 1764 roku, tytułując władców Rosji wielkimi książętami moskiewskimi.

Władcy Rosji używali oficjalnie tytułu cara (nawet po wprowadzeniu imperium) w stosunku do ziem wchodzących w skład cesarstwa, będących niegdyś niepodległymi chanatami, czy ordami (patrz niżej - inne przypadki). I tak w tytulaturze cesarzy rosyjskich występowali m.in:

  • car kazański,
  • car astrachański,
  • car syberyjski,
  • car Chersonezu Taurydzkiego (od 1783)
  • car gruźiński (po aneksji Gruzji w 1801)

Wszystkie elementy (1)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.