Wikia


Johnny Gat ligt in het ziekenhuis terwijl leden van de Ronin het ziekenhuis binnenvallen.Het is de bedoeling dat je Johnny levend uit het ziekenhuis loodst.Vecht je weg lang de Ronin.Daarna kom je bij de lift en moet je naar het dak gaan en medicijnen voor Johnny Gat vinden.In de helikopter op het dak zijn medicijnen.Nadat je dat gedaan hebt moet je met Johnny terug naar de schuilplaats.Missie voltooid!.

Beloning:$7500

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.